Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25,5,2018 do vydání nových a upravují uzavírání kupních smluv a ostatních náležitostí mezi prodávajícím a zákazníkem.

  • Zaměření e-obchodu

 Zboží je nabízeno za zvýhodněné maloobchodní ceny, míra zvýhodnění je závislá na odebraném množství a je řešena dohodou. Ceny jsou konečné, pokud si zákazník zboží vyzvedne na určeném místě v Praze, obvykle v Praze 4 - Kunraticích. Pokud je zboží zasíláno je účtována i doprava.


  • Objednávky

 Objednávka musí obsahovat všechny požadované registrační údaje, doporučujeme uvést i číslo telefonu (nejlépe mobilního) pro možnost rychlejší komunikace. Veškeré osobní údaje poskytnuté našimi zákazníky považujeme za přísně důvěrné a nebudou zveřejněny, ani předány dalším osobám nebo společnostem. Došlou objednávku považujeme za Váš závazný návrh kupní smlouvy, s tím, že souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami. Po jejím potvrzení se stává závaznou pro obě strany smluvního vztahu. Dostupnost objednaných produktů potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na zadaný kontaktní e-mail.

  • Vyřizování objednávek

Došlé objednávky jsou po jejich potvrzení vyřizovány do 7 pracovních dnů,  od jejich přijetí ,nebo od provedení úhrady předem, pokud nedojde po vzájemné dohodě k delšímu termínu na vyřízení.

  • Doručení objednaného zboží a placení

Objednané zboží je možné si osobně vyzvednout v Praze - Kunraticích, po dohodě i v pozdějších večerních hodinách. Při vyzvednutí zboží je obvykle provedena jeho úhrada při převzetí, 

  • Reklamace

V případě reklamace zboží postupujte podle platných předpisů. Především je třeba reklamaci zboží v záruční době řádně uplatnit a to osobně, nebo písemně na e-mail adresu auto@kmoch.cz s uvedením všech potřebných údajů a s popisem vady. Po písemném uplatnění reklamace Vás budeme kontaktovat a dohodneme se s Vámi na dalším postupu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

  • Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!